Pulzní magnetoterapie

Způsobuje regenerační a léčebné účinky magnetického pole jsou lidem známy již více než 2000 let. Úroveň současných moderních poznatků umožňuje účinně využívat nízkofrekvenčního pulsního magnetického pole v nejrůznějších oblastech medicíny. Jeho působení pozitivně ovlivňuje biomechanické a biofyzikální děje v buňkách a optimalizuje průchodnost buněčných membrán. Výsledkem tohoto procesu je zvýšené zásobování buněk kyslíkem a ostatními důležitými látkami, čímž se zlepšuje proces látkové výměny. Díky tomuto mechanismu působení na lidský organismus je pulsní magnetoterapie účinným nástrojem v léčbě širokého spektra chorob a bolestivých stavů.